10 największych akcji MLP

17 lutego 2021
Category: Swoją Zdolność

Spójrzmy na największe na giełdzie kapitalne spółki komandytowe.

Kapitalne spółki komandytowe (MLP) to podmioty przekazujące dochód swoim inwestorom. Z tego powodu nie płacą podatku dochodowego na poziomie korporacyjnym. To umożliwia ich inwestorom zbieranie ponadprzeciętnych wypłat gotówki, dzięki czemu MLP są dostosowane do osób poszukujących dochodu.

Aby spełnić wymogi tej ulgi podatkowej, MLP muszą zarabiać 90% swoich dochodów z kwalifikujących się źródeł określonych przez Internal Revenue Service. Kwalifikujące się działania obejmują poszukiwanie, wydobycie, przetwarzanie i transport zasobów naturalnych, a także niektóre działania związane z inwestycjami, takie jak posiadanie nieruchomości komercyjnych. Z tego powodu większość MLP znajduje się w sektorach energetycznym lub finansowym.

Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez 10 największych MLP, abyś zrozumiał przewagę konkurencyjną, która pozwoliła tym 10 stać się największymi firmami w tej dziedzinie.

Źródło obrazu: Getty Images.

Przegląd rynku MLP

MLP stanowią niewielką część całego rynku akcji. Podczas gdy wartość giełdy w USA zmienia się codziennie, na początku 2018 roku była warta około 34 bilionów dolarów, co w tamtym czasie stanowiło 43% światowego rynku. Z drugiej strony cały rynek MLP stanowił 1,4% tej sumy i był wówczas wart około 460 miliardów dolarów.

Około 80% MLP pod względem wartości rynkowej znajduje się w sektorze energii i zasobów naturalnych, przy czym 90% tych firm koncentruje się na środkowym obszarze ropy i gazu (firmy, które współpracują, aby pomóc rynkowi działać efektywnie). W związku z tym nie powinno być zaskoczeniem, że osiem z 10 największych MLP mierzonych wartością ich przedsiębiorstwa – co dodaje kapitalizację rynkową do zadłużenia netto – większość swoich pieniędzy wykorzystywało na środkowej działalności energetycznej:

10 największych MLP

Wartość przedsiębiorstwa

Strefa zainteresowania

Transfer energii (NYSE: ET)

Partnerzy ds. Produktów dla przedsiębiorstw (NYSE: EPD)

Zdywersyfikowany środkowy strumień z naciskiem na ciecze z gazu ziemnego

Brookfield Property Partners (NASDAQ: BPY)

Nieruchomości biurowe i handlowe

Logistyka związana z rafineriami oraz gromadzenie i przetwarzanie gazu ziemnego

Brookfield Infrastructure Partners (NYSE: BIP)

Infrastruktura energetyczna, transportowa, danych i użyteczności publicznej

Cheniere Energy Partners (NYSEMKT: CQP)

Brookfield Renewable Partners (NYSE: BEP)

Elektrownie wodne

Plains All American Pipeline (NYSE: PAA)

Partnerzy Western Midstream (NYSE: WES)

Zbieranie ropy i gazu dla producentów

Magellan Midstream Partners (NYSE: MMP)

Infrastruktura rafinowanych produktów naftowych

Źródło danych: YCharts. Wartość przedsiębiorstwa na dzień 11 lipca 2019 r.

Podczas gdy większość największych MLP zarabia większość swoich pieniędzy na aktywach midstream, każdy z nich specjalizuje się w różnych obszarach rynku. To skupienie pozwoliło im zbudować dominującą pozycję w odpowiednich niszach, zanim rozszerzyli działalność na inne obszary. Przyjrzyjmy się bliżej temu, co definiuje każdy z tych MLP, dając im przewagę konkurencyjną niezbędną do tego, aby stać się jednym z największych w branży.

Transfer energii: zróżnicowany behemot MLP

Energy Transfer obsługuje w pełni zintegrowaną platformę, która obejmuje cały łańcuch wartości średniej wielkości energii. Chociaż firma początkowo koncentrowała się na rurociągach gazu ziemnego, w połowie 2019 r. Dysponowała ponad 86 000 mil wszelkiego rodzaju rurociągów w całych Stanach Zjednoczonych. Systemy te transportują gaz ziemny, ropę naftową, płyny z gazu ziemnego (NGL) i rafinowane produkty ropopochodne. ze wszystkich głównych zbiorników zaopatrzenia do wszystkich największych centrów rynkowych w kraju. Prowadziła również szeroką gamę obiektów przetwórczych, magazynowych i eksportowych. Transfer energii zazwyczaj pobiera opłatę, gdy objętości przepływają przez jego systemy. To pozwala zarabiać pieniądze na prawie każdym etapie, gdy ropa i gaz przechodzą ze studni do użytkowników końcowych.

Ponieważ transfer energii koncentruje się na aktywach operacyjnych, za które pobierane są opłaty, ma ograniczoną bezpośrednią ekspozycję na zmienne ceny towarów. Na przykład w 2018 r. Długoterminowe umowy o stałej opłacie wspierały około 90% jego zysków. Zapewnia to przewidywalny przepływ gotówki, który może przekazać inwestorom. W 2019 roku firma wypłaciła około połowy środków pieniężnych swoim posiadaczom. Resztę zatrzymał, aby pomóc w finansowaniu projektów ekspansji.

Jedną z korzyści wynikających z tak zróżnicowanego zasięgu jest to, że otwiera wiele możliwości rozwoju. Firma ma elastyczność, aby wykorzystać możliwości zapewniające najwyższy zwrot w transporcie, przetwarzaniu, przechowywaniu i eksporcie wszelkich towarów związanych z energią. To połączenie skali i dywersyfikacji pomogło MLP rosnąć w szybkim tempie, zwiększając EBITDA o 17% składaną roczną stopę procentową od 2015 do 2019 roku. Tymczasem dzięki strategicznie rozmieszczonej bazie aktywów i solidnemu profilowi ​​finansowemu, Energy Transfer ma środki na dalszy szybki wzrost zysków przez wiele kolejnych lat.

Źródło obrazu: Getty Images.

Partnerzy produktów dla przedsiębiorstw: MLP skoncentrowany na NGL

Enterprise Products Partners to jedna z największych firm średniej wielkości. Ma zdywersyfikowany zasięg i zintegrowaną bazę aktywów, na którą składają się rurociągi gazu ziemnego, NGL, ropy naftowej, produktów petrochemicznych i produktów rafinowanych, a także magazyny, zakłady przetwórcze i terminale eksportowe. Ze względu na dywersyfikację i integrację, partnerzy Enterprise Products Partners zazwyczaj dotykają cząsteczki energii pięć do siedmiu razy, gdy przechodzi przez swój system, za każdym razem pobierając inną opłatę.

Ale to, co odróżnia partnerów Enterprise Products Partners od większości innych MLP, to skupienie się na NGL. W 2018 roku 50% przychodów spółki pochodziło z usług związanych z tymi towarami. W międzyczasie wygenerował kolejne 13% swoich zysków z działalności petrochemicznej, która obejmowała przekształcanie NGL w elementy budulcowe do tworzyw sztucznych.

Chociaż Enterprise Products Partners nie jest jedyną firmą średniej wielkości z aktywami związanymi z NGL, jest to największa na rynku. Te operacje na dużą skalę dają mu przewagę nad konkurencją, jeśli chodzi o zdobywanie możliwości związanych z ekspansją. Tymczasem ogólna dywersyfikacja firmy daje jej elastyczność w inwestowaniu w inne projekty o wysokim zysku, które pomagają zwiększyć jej przepływy pieniężne i dystrybucję do inwestorów.

Brookfield Property Partners: światowy potentat na rynku nieruchomości

Wiodący kanadyjski zarządca aktywów, firma Brookfield Asset Management utworzyła firmę Brookfield Property Partners, która ma być głównym podmiotem inwestującym we wszystkie kategorie nieruchomości na całym świecie. Partnerstwo dokonuje tego poprzez bezpośrednią własność nieruchomości komercyjnych i inwestycje w prywatne fundusze zarządzane przez swoją spółkę dominującą.

Podstawowy portfel firmy składa się z dwóch klas nieruchomości: nieruchomości biurowe klasy A w największych miastach na świecie oraz najlepsze w swojej klasie nieruchomości handlowe w USA. Są to niezastąpione aktywa w lokalizacjach docelowych, co powoduje, że są bardzo poszukiwane. Z tego powodu Brookfield Property Partners może systematycznie zwiększać czynsze, co zapewnia większe przepływy pieniężne do dystrybucji wśród inwestorów. Brookfield Property Partners zazwyczaj inwestuje 80% swojego kapitału w te podstawowe udziały.

Firma inwestuje pozostałe 20% swojego bilansu w prywatne fundusze nieruchomości zarządzane przez Brookfield Asset Management. Fundusze te posiadają różne nieruchomości, takie jak:

 • Wielorodzinne
 • LogistykaGościnnośćMagazyn samoobsługowyZakwaterowanie studenckieSprzedażGabinetInwestycje w te fundusze umożliwiają firmie Brookfield Property Partners generowanie wyższych zwrotów z inwestycji, ponieważ jej celem jest zakup wysokiej jakości nieruchomości, których ceny zostały niewłaściwie wycenione na rynku. Chociaż te inwestycje generują przepływy pieniężne, zazwyczaj inwestują je ponownie w inne fundusze lub podstawowe projekty rozwojowe.

  Koncentrując się na posiadaniu jednych z najlepszych nieruchomości na najważniejszych rynkach, Brookfield Property Partners może stale zwiększać czynsze. Firma przewiduje, że jej obecny portfel nieruchomości, a także projekty deweloperskie, zwiększą przepływy pieniężne w tempie 7–9% rocznie do 2022 r. Powinno to wesprzeć 5–8% roczny wzrost wypłat gotówki wypłacanych swoich inwestorów w tym okresie.

  MPLX: stale ewoluująca MLP

  Rafineryjny gigant Marathon Petroleum utworzył MPLX w 2012 roku, aby posiadać, obsługiwać, rozwijać i nabywać aktywa infrastrukturalne średniego segmentu. Początkowo Marathon rozwijał swój MLP, zmniejszając swoje aktywa logistyczne, które obejmowały rurociągi ropy i produktów rafinowanych, terminale magazynowe i aktywa logistyki morskiej. Ale MPLX ewoluował przez lata w wyniku serii przejęć i projektów ekspansji stron trzecich.

  Te posunięcia przekształciły ją w przedsiębiorstwo średniej wielkości oferujące pełen zakres usług. Oprócz usług logistycznych, które są kluczowe dla rafinerii Marathon, zapewnia także rozwiązanie „od studni do wody dla producentów. Dzięki temu mogą dostawać ropę i gaz ze studni do obiektów eksportowych na wybrzeżu. Część jego ewolucji obejmowała inwestycje w projekty rurociągów długodystansowych, które transportują ropę i gaz z regionów produkcyjnych do centrów rynkowych, takich jak wybrzeże Zatoki Perskiej w USA. Te posunięcia pomogły zmniejszyć jej zależność od Marathon jako motoru wzrostu.

  Chociaż MPLX obsługuje aktywa typu midstream w kilku głównych regionach produkcyjnych, skupia się na rozszerzaniu swojej obecności w szybko rozwijającym się basenie permskim. Firma zrobiła to na kilka sposobów. Na przykład połączyła się z MLP, którą Marathon nabył, kupując konkurencyjną rafinerię w 2018 roku. Zainwestowała również w nowe projekty rurociągów i inną infrastrukturę opracowaną przez innych. Inwestycje te umożliwiają firmie nie tylko czerpanie korzyści ze stabilnych przepływów pieniężnych, które generują, ale także dalsze zwiększanie możliwości eksportowych. Czynniki te powinny umożliwić temu MLP dalsze zwiększanie jego wysokowydajnej dystrybucji.

  Brookfield Infrastructure Partners: Globalny gigant infrastrukturalny

  Brookfield Infrastructure Partners to kolejne partnerstwo utworzone przez Brookfield Asset Management w celu napędzania wzrostu w określonych segmentach rynku. W tym przypadku Brookfield Infrastructure obsługuje portfel aktywów infrastrukturalnych na całym świecie, koncentrując się na czterech głównych obszarach:

  • Media: Tradycyjne regulowane przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej i gazu, linie przesyłowe energii elektrycznej i regulowane rurociągi gazu ziemnego.
  • Transport: koleje, płatne drogi i porty. Energia: rurociągi, magazyny i przetwórstwo gazu ziemnego; systemy lokalnego ogrzewania i chłodzenia oraz infrastruktura mieszkaniowa, taka jak systemy HVAC. Dane: wieże komórkowe, centra danych i kable światłowodowe.Zróżnicowane podejście firmy do infrastruktury i globalny zasięg zapewnia kilka korzyści. Na przykład ma większe możliwości rozwoju, ponieważ może inwestować w kilka różnych branż i krajów. W rezultacie mógłby potencjalnie zwiększyć swoje przepływy pieniężne w szybszym tempie niż inne MLP, jednocześnie osiągając wyższe zwroty. Ponadto takie podejście umożliwia firmie wykorzystanie korzystniejszych warunków rynkowych w różnych regionach lub klasach aktywów, aby móc dokonywać lepszych transakcji. Te czynniki mogą pomóc w generowaniu lepszych całkowitych zwrotów dla inwestorów w dłuższej perspektywie.

   Źródło obrazu: Getty Images.

   Cheniere Energy Partners: LNG MLP

   Cheniere Energy Partners to spółka MLP utworzona przez Cheniere Energy giganta skroplonego gazu ziemnego (LNG), w celu rozbudowy terminalu eksportowego Sabine Pass w Luizjanie. MLP planowało zbudować w tym miejscu sześć pociągów do skraplania, aby przekształcić gaz ziemny w LNG, który ładuje na statki przewożące gaz w celu eksportu na rynki światowe. Firma ukończyła pierwszy pociąg LNG w maju 2016 r., A piąty w lutym 2019 r. W czerwcu 2019 r. Cheniere zatwierdziła budowę szóstego pociągu.

   Cheniere Energy Partners zarabia na skropleniu gazu ziemnego dla klientów w ramach kontraktów długoterminowych, co umożliwia jej generowanie stałych przepływów pieniężnych. Firma wypłaca dużą część tych przepływów pieniężnych inwestorom, w tym swojej matce Cheniere Energy.

   Podczas gdy Cheniere Energy Partners obsługuje rozwijający się terminal LNG, jej matka zdecydowała się zbudować swój drugi obiekt w Corpus Christi w Teksasie, poza swoim MLP. Jednak Cheniere Energy posiada wystarczająco dużo ziemi w Sabine Pass, aby podwoić pojemność tego obiektu w przyszłości, co daje Cheniere Energy Partners dużo miejsca na rozwój. W międzyczasie powinien mieć wiele okazji do rozwoju, ponieważ światowy rynek LNG jest na dobrej drodze do wzrostu o 4% składanej rocznej stopy do 2035 r. – napędzanej 70% wzrostem zapotrzebowania na energię w tym okresie.

   Brookfield Renewable Partners: Największa czysta gra w energię odnawialną

   Brookfield Renewable Partners to kolejny podmiot utworzony przez Brookfield Asset Management w celu posiadania bezpośrednich inwestycji. Podmiot ten posiada aktywa wytwarzające energię odnawialną, a jego głównym celem jest eksploatacja elektrowni wodnych. Firma zazwyczaj sprzedaje większość swojej energii – zwykle ponad 85% przewidywanej produkcji – w ramach długoterminowych umów o stałej cenie. Takie podejście umożliwia firmie generowanie przewidywalnych przepływów pieniężnych, które może dystrybuować wśród inwestorów.

   Podczas gdy Brookfield Renewable Partners tradycyjnie koncentruje się na energii wodnej, w ostatnich latach firma rozszerzyła swoją działalność na inne odnawialne źródła energii. Obecnie posiada zdywersyfikowany portfel obejmujący aktywa wiatrowe, słoneczne i magazyny energii. Ta dywersyfikacja zwiększyła możliwości rozwoju. Firma zwiększa ten potencjał wzrostu, mając możliwość inwestowania na całym świecie, a nie tylko w Stanach Zjednoczonych, na których koncentruje się większość jej konkurentów.

   Partnerstwo skoncentrowane na energii odnawialnej wierzy, że połączenie redukcji kosztów, poprawy cen energii elektrycznej i projektów ekspansji pomoże zasilić 6% do 11% rocznego wzrostu przepływów pieniężnych do 2022 r. Dodaj ten wzrost do dywidendy firmy o wysokiej dochodowości i zdolności do dokonuje szybkich przejęć i jest dobrze przygotowana do generowania całkowitych zwrotów przewyższających rynek.

   Plains All American Pipeline: Rurociąg naftowy MLP

   Plains All American Pipeline obsługuje rozległą infrastrukturę związaną z ropą, taką jak rurociągi i terminale magazynowe. Jego sieć rurociągów ropy naftowej rozciąga się od zachodniej Kanady do wybrzeża Zatoki Perskiej i obejmuje dużą skalę w szybko rozwijającym się basenie permskim. Spółka uzupełnia te aktywa o rurociągi i terminale magazynowe NGL, a także niektóre aktywa magazynowe gazu ziemnego.

   MLP zazwyczaj podpisuje długoterminowe, płatne umowy z klientami na przepustowość swoich rurociągów i terminali magazynowych. Umowy te zapewniają przewidywalne przepływy pieniężne, które wykorzystuje do wsparcia dystrybucji o wysokim zysku. Firma zatrzymuje również część swoich przepływów pieniężnych na finansowanie projektów ekspansji.

   Ponieważ oczekuje się, że produkcja ropy w Ameryce Północnej będzie rosła w szybkim tempie przez kilka lat, przemysł będzie potrzebował więcej nowej infrastruktury. Według szacunków Fundacji INGAA, koncernu zajmującego się rurociągami gazu ziemnego, do 2035 r. Zapotrzebowanie na infrastrukturę związaną z ropą wynosi 321 miliardów dolarów. Duża część tej inwestycji będzie dotyczyć Basenu Permskiego, gdzie produkcja jest na dobrej drodze do podwojenia 2025, osiągając ponad 8 milionów baryłek dziennie. To właśnie w słodkim miejscu Plains All American, biorąc pod uwagę dominującą pozycję infrastruktury naftowej w tym regionie.

   Partnerzy Western Midstream: koncentrują się na najszybciej rozwijających się amerykańskich niekonwencjonalnych złożach ropy naftowej

   Producent ropy i gazu Anadarko Petroleum utworzył Western Midstream w celu posiadania, obsługi, nabywania i rozwijania infrastruktury wspierającej jego rozwój. W związku z tym firma koncentruje się głównie na pozyskiwaniu i przetwarzaniu ropy i gazu w regionach, w których działał Anadarko, w szczególności w Delaware i DJ Basins. Poza zasięgiem związanych z produkcją aktywów midstream, Western Midstream posiada również udziały w kilku rurociągach długodystansowych.

   Jego bliskie relacje z firmą Anadarko Petroleum – które kolega producent ropy i gazu Occidental Petroleum zgodził się przejąć w 2019 roku – odróżnia ją od innych na tej liście. Dzieje się tak, ponieważ jest w dużym stopniu zależny od swojego producenta, który napędza wzrost, ponieważ jest odpowiedzialny za budowę infrastruktury potrzebnej do obsługi nowo wywierconych studni. W związku z tym, jeśli następca Anadarko spowolni swoje działania w obszarach przeznaczonych dla Western Midstream, prawdopodobnie spowoduje to wolniejszy wzrost MLP. Z drugiej strony, ta relacja zapewnia wbudowany motor wzrostu dla Western Midstream, ponieważ może rozszerzyć swój ślad w średnim nurcie, wspierając swojego rodzica.

   Partnerzy Magellan Midstream: rafinowane produkty naftowe MLP

   Magellan Midstream Partners obsługuje najdłuższy system rurociągów produktów rafinowanych w USA, koncentrując się głównie na transporcie benzyny i oleju napędowego na całym Środkowym Zachodzie i Teksasie. Firma prowadzi również dużą działalność związaną z transportem ropy naftowej, a także uzupełniające aktywa związane z magazynowaniem i eksportem morskim. W 2018 roku firma zarobiła 59% swoich pieniędzy na przemieszczaniu produktów rafinowanych, 34% na usługach związanych z ropą naftową, a resztę na logistyce morskiej.

   Magellan zwiększył swoje przepływy pieniężne, rozszerzając możliwości usługowe. Firma przeszła od transportu gotowych produktów rafineryjnych z rafinerii do centrów handlowych, zajmując się również zaopatrzeniem rafinerii w ropę naftową. Ponadto zwiększył swoje przepływy pieniężne, zwiększając swoją zdolność do eksportu produktów rafinowanych, a także ropy naftowej na rynki światowe. To pozwoliło jej na stały wzrost przepływów pieniężnych, wspierając jej zdolność do stałego zwiększania dystrybucji do inwestorów.

   Duży system rurociągów produktów rafinowanych Magellan Midstream daje mu przewagę nad mniejszymi rywalami w wygrywaniu projektów ekspansji. Zwykle jest to dostawca usług z wyboru dla rafinerii, które potrzebują dodatkowej zdolności do przemieszczania lub przechowywania ropy naftowej i produktów gotowych. To pozwoliło jej na stałe zabezpieczanie nowych projektów w celu rozszerzenia działalności.

   Co łączy każdy z tych dużych MLP

   Te 10 MLP stało się największymi w swoim sektorze, początkowo koncentrując się na dominacji w swojej niszy. Umożliwiło im to zwiększenie skali i łatwiejszą ekspansję na inne obszary. Takie podejście pomogło im stać się jednymi z największych i najcenniejszych firm w tym sektorze.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy