Co to jest rynek kredytowy

17 lutego 2021
Category: Może Mieć

Jakie są trzy kluczowe czynniki wpływające na zmiany w zachowaniu inwestorów kredytowych?

numer 1Dziesięć lat temu kredyt był klasą aktywów zdominowaną przez specjalistów. Jednak dziś, pojawienie się ETF-ów i funduszy pasywnych sprawiło, że dostęp do prostych zwrotów beta kredytów jest coraz łatwiejszy. W rezultacie wyspecjalizowani inwestorzy kredytowi coraz częściej szukają sposobów na odróżnienie się od swoich konkurentów.

Pakiet rozwiązań kredytowych JP Morgan umożliwia inwestorom wyróżnienie się szeroką gamą innowacyjnych produktów.

Kredyty ETF AUM wzrosły o 131% od początku 2012 r., A główne fundusze kredytowe ETF mają obecnie łączną wartość AUM w wysokości 104 mld USD. (Źródło: JP Morgan 2018)

numer 2Dzisiejszy rynek kredytowy charakteryzuje się wąskimi spreadami i niską dyspersją. Obecne otoczenie sprawia, że ​​inwestorom trudno jest osiągnąć znaczące wyniki lepsze od tradycyjnych metod. W rezultacie coraz większa liczba inwestorów kredytowych szuka alternatywnych i nieskorelowanych źródeł dochodu.

Dużo zainwestowaliśmy w opracowywanie rozwiązań spełniających te potrzeby, takich jak nasza oferta kredytów niepłynnych i szeroki zestaw strategii premii za ryzyko.

Poważne finansowanie włoskiej drogi płatnej, która była rekordową transakcją finansowania publicznego dla europejskiego projektu infrastrukturalnego, wygrywając Transport Roku 2017 od PFI Magazine. (Źródło: JP Morgan 2018)

numer 3W ciągu ostatnich pięciu lat wprowadzono kilka nowych systemów regulacyjnych dla różnych typów inwestorów, w tym banków, ubezpieczycieli i funduszy hedgingowych. Te systemy regulacyjne doprowadziły do ​​zmieniających się potrzeb na rynkach kredytowych, takich jak zabezpieczenia przed spreadami kredytowymi dla ubezpieczycieli w ramach Solvency II.

Zespoły kredytowe JP Morgan opracowały szereg narzędzi i rozwiązań zaprojektowanych, aby pomóc klientom, takim jak ubezpieczyciele, zarządzać ich ekspozycjami.

Nasze rozwiązania kredytowe

Na zmieniających się rynkach potrzebujesz innowacyjnego partnera, który spełni Twoje specyficzne wymagania.

JP Morgan jest wiodącym animatorem rynku obligacji korporacyjnych i kredytowych instrumentów pochodnych, a także uznanym innowatorem na rynkach kredytowych. Opracowaliśmy szeroką gamę rozwiązań kredytowych i produktów zaprojektowanych, aby umożliwić Ci dalsze osiąganie lepszych wyników i wyróżnianie się na zmieniającym się rynku.

Proste i usprawnione rozwiązania umożliwiające dostęp do pełnego zestawu produktów zbywalnych na rynkach kredytowych.

Pełny zestaw dostosowanych do potrzeb klientów rozwiązań, opierających się na naszej wiodącej na rynku franczyzie w zakresie przepływu kredytów i doświadczeniu w zakresie rozwiązań wewnętrznych.

Szereg nowych możliwości inwestycyjnych oferujących profile zwrotu wykraczające poza tradycyjne produkty kredytowe.

 • Najlepsza w swojej klasie platforma Dynamicznego Konta Kredytowego umożliwia dostęp do płynności rynkowej w produktach kredytowych za pośrednictwem syntetycznego rachunku handlowego obsługiwanego w infrastrukturze handlowej JP Morgan, w formie swapu całkowitego zwrotu lub certyfikatu.
 • Obligacje strukturyzowane zapewniają ekspozycję kredytową w niestandardowym formacie, bez konieczności stosowania Umowy ramowej ISDA. Inwestorzy mogą wybierać między emisjami JP Morgan i SPV, z szeroką gamą spłat, rodzajów zabezpieczeń i dostępnych jurysdykcji emitentów.Wiodąca na rynku rodzina wskaźników inwestycji kredytowych, która umożliwia inwestorom uzyskanie ekspozycji na szereg strategii dotyczących kredytowych instrumentów pochodnych, obejmujących zarówno premię za ryzyko, jak i strategie beta w prostym formacie TRS lub certyfikatu.Członek założyciel programu przepakowywania wielu dealerów SPIRE.
 • Oferta dedykowanych rozwiązań umożliwia analizę dużych portfeli kredytowych i tworzenie wysoce dostosowanych produktów i wypłat, takich jak zabezpieczenia i transakcje zwiększające zyski.
 • Uzyskaj dostęp do naszej najwyższej klasy franczyzy przepływowej w zakresie produktów, takich jak indeksy kredytowe, obligacje korporacyjne i kredyty transzowe, jednocześnie korzystając z naszej wieloletniej wiedzy o rozwiązaniach.
 • Niezrównana oferta w zakresie strategii premii za ryzyko kredytowe, oferująca gotowe sposoby dostępu do strategii handlowych na kredyt.
 • Silna obecność w branży związanej z płynami i infrastrukturą, z doświadczeniem w pozyskiwaniu, tworzeniu i dystrybucji aktywów.Stałe zaangażowanie na rynku kredytów transzowych, obejmującym zarówno portfele syntetyczne, jak i gotówkowe.Proste i usprawnione rozwiązania umożliwiające dostęp do pełnego zestawu produktów zbywalnych na rynkach kredytowych.

  • Najlepsza w swojej klasie platforma Dynamicznego Konta Kredytowego umożliwia dostęp do płynności rynkowej w produktach kredytowych za pośrednictwem syntetycznego rachunku handlowego obsługiwanego w infrastrukturze handlowej JP Morgan, w formie swapu całkowitego zwrotu lub certyfikatu.
  • Obligacje strukturyzowane zapewniają ekspozycję kredytową w niestandardowym formacie, bez konieczności stosowania Umowy ramowej ISDA. Inwestorzy mogą wybierać między emisjami JP Morgan i SPV, z szeroką gamą spłat, rodzajów zabezpieczeń i dostępnych jurysdykcji emitentów.Wiodąca na rynku rodzina wskaźników inwestycji kredytowych, która umożliwia inwestorom uzyskanie ekspozycji na szereg strategii dotyczących kredytowych instrumentów pochodnych, obejmujących zarówno premię za ryzyko, jak i strategie beta w prostym formacie TRS lub certyfikatu.Członek założyciel programu przepakowywania wielu dealerów SPIRE.Pełny zestaw dostosowanych do potrzeb klientów rozwiązań, opierających się na naszej wiodącej na rynku franczyzie w zakresie przepływu kredytów i doświadczeniu w zakresie rozwiązań wewnętrznych.

  • Oferta dedykowanych rozwiązań umożliwia analizę dużych portfeli kredytowych i tworzenie wysoce dostosowanych produktów i wypłat, takich jak zabezpieczenia i transakcje zwiększające zyski.
  • Uzyskaj dostęp do naszej najwyższej klasy franczyzy przepływowej w zakresie produktów, takich jak indeksy kredytowe, obligacje korporacyjne i kredyty transzowe, jednocześnie korzystając z naszej wieloletniej wiedzy o rozwiązaniach.Szereg nowych możliwości inwestycyjnych oferujących profile zwrotu wykraczające poza tradycyjne produkty kredytowe.

  • Niezrównana oferta w zakresie strategii premii za ryzyko kredytowe, oferująca gotowe sposoby dostępu do strategii handlowych na kredyt.
  • Silna obecność w branży związanej z płynami i infrastrukturą, z doświadczeniem w pozyskiwaniu, tworzeniu i dystrybucji aktywów.Stałe zaangażowanie na rynku kredytów transzowych, obejmującym zarówno portfele syntetyczne, jak i gotówkowe.Poproś o więcej informacji

   Powiązane informacje

   Rynki

   Wiodące na rynku badania i realizacja transakcji obejmujących wiele klas aktywów, w tym kredyty, akcje i transakcje walutowe.

   Globalne badaniaWyłącznie dla naszych czytelników online – fragmenty naszych wielokrotnie nagradzanych badań globalnych.

   Obsługa inwestorówSzeroka gama rozwiązań dla inwestorów obejmujących strategie inwestycyjne, struktury funduszy i rodzaje aktywów.

   Zastrzeżenie dotyczące sprzedaży i handlu

   TYLKO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I PROFESJONALNYCH – Ten materiał pochodzi z działu sprzedaży i handlu i nie jest produktem działu badań.

   Niniejszy materiał został przygotowany przez personel działów sprzedaży i handlu co najmniej jednego podmiotu zależnego JPMorgan Chase & Co. (łącznie „JP Morgan) i nie jest produktem działu badań firmy JP Morgan. Nie jest to raport z badań i nie jest przeznaczony jako taki. Jest przeznaczony wyłącznie do dystrybucji wśród klientów instytucjonalnych i profesjonalnych i nie jest przeznaczony do użytku klientów detalicznych.

   Są one przekazywane z zachowaniem poufności i nie mogą być powielane, rozpowszechniane ani przekazywane, w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody JP Morgan. Każde nieautoryzowane użycie jest surowo zabronione.

   O ile nie określono inaczej, wszelkie poglądy lub opinie wyrażone w niniejszym dokumencie są wyłącznie poglądami indywidualnego autora i / lub konkretnego obszaru sprzedaży i handlu, z którego pochodzą, i mogą różnić się od poglądów lub opinii wyrażonych przez inne obszary firmy JP Morgan, w tym badania Departament.

   Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie wiąże JP Morgan w żaden sposób. Nie jest pomyślane jako rekomendacja (z wyjątkiem zakresu, w jakim jest to „rekomendacja inwestycyjna zgodnie z MAR (zgodnie z definicją poniżej)) ani oferta lub zachęta (z wyjątkiem zakresu objętego Regulaminem CFTC (zdefiniowanym poniżej))) dla zakup lub sprzedaż jakiegokolwiek papieru wartościowego lub instrumentu finansowego lub zawarcie transakcji obejmującej dowolny instrument finansowy lub strategię handlową, lub jako oficjalne potwierdzenie lub oficjalna wycena jakiejkolwiek transakcji wymienionej w niniejszym dokumencie. Wszelkie podane informacje o cenach mają jedynie charakter orientacyjny i nie odzwierciedlają poziomu, na którym JP Morgan jest gotowy do wykonania transakcji. JP Morgan nie jest doradcą. Nic w tym materiale nie powinno być interpretowane jako inwestycyjne, podatkowe, prawne, księgowe,porady regulacyjne lub inne (w tym w rozumieniu sekcji 15B ustawy o giełdach papierów wartościowych z 1934 r.) lub jako tworzenie relacji powierniczej.

   Ujawnienie MAR: Jeśli ten materiał jest „rekomendacją inwestycyjną, zgodnie z definicją tego terminu w artykule 3 (1) (35) rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku UE („MAR), dystrybucja tego materiału podlega odpowiednim przepisom MAR . Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.jpmm.com/#mardisclosures.

   Ujawnianie informacji o instrumentach pochodnych: W przypadku gdy dystrybucja tego materiału podlega przepisom Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towarach Stanów Zjednoczonych („CFTC), jest to „nakłanianie do transakcji na instrumentach pochodnych, co do zasady tylko w takim znaczeniu, w jakim termin ten jest używany w Regule CFTC 1.71 i 23.605 opublikowanej w ramach amerykańska ustawa o giełdach towarowych („Zasady CFTC).

   Ujawnienie opcji: Strukturyzowane papiery wartościowe, opcje, kontrakty futures i inne instrumenty pochodne są złożonymi instrumentami i mogą wiązać się z wysokim stopniem ryzyka. Przed zawarciem jakichkolwiek takich transakcji upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś Charakterystykę korporacji rozliczających opcje i ryzyko związane z opcjami standardowymi, znanymi również jako dokument ujawnienia opcji (ODD), dostępny pod adresem: www.theocc.com/about/publications/character -risks.jsp.

   Ujawnienie informacji o funduszu Exchange Traded Fund („ETF): Każdy fundusz ETF zarejestrowany w USA złożył oświadczenie rejestracyjne (w tym prospekt) w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Żadna oferta ani sprzedaż opisanych funduszy ETF nie może być składana, chyba że zgodnie z prospektem. Prospekt emisyjny ETF jest dostępny na stronie internetowej emitenta ETF, należy go uważnie przeczytać przed podjęciem decyzji o inwestycji.

   Transakcje dotyczące papierów wartościowych, instrumentów finansowych i strategii wymienionych w niniejszym dokumencie mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za podjęcie decyzji, czy jakakolwiek inwestycja lub transakcja jest odpowiednia dla Ciebie, na podstawie Twoich celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej i tolerancji na ryzyko. Jeśli uznasz to za konieczne, musisz zasięgnąć niezależnej profesjonalnej porady, aby ustalić konsekwencje inwestycyjne, prawne, podatkowe, księgowe, regulacyjne lub inne przed inwestowaniem lub przeprowadzaniem transakcji.

   Dotychczasowe lub symulowane wyniki w przeszłości (w tym weryfikacja historyczna) nie wskazują na przyszłe wyniki. Omawiane inwestycje mogą podlegać wahaniom pod względem ceny lub wartości. Zmiany kursów walutowych mogą mieć negatywny wpływ na wartość inwestycji. Wszelkie modelowanie, analiza scenariuszy lub inne zawarte w niniejszym dokumencie informacje dotyczące przyszłości (takie jak przewidywane przepływy pieniężne, zyski lub zwroty) mają na celu zilustrowanie hipotetycznych wyników opartych na pewnych założeniach (z których nie wszystkie zostaną tutaj określone). Rzeczywiste wydarzenia lub warunki mogą się znacznie różnić od zakładanych; w związku z tym rzeczywiste wyniki nie są gwarantowane.

   Wszystkie ceny rynkowe, dane i inne informacje (w tym te, które mogą pochodzić ze źródeł zewnętrznych uważanych za wiarygodne) nie są objęte gwarancją co do kompletności lub dokładności i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. JP Morgan zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, czy to w umowie, czynach niedozwolonych (w tym między innymi zaniedbania), słuszności lub w inny sposób, za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z polegania na niniejszych materiałach lub ich wykorzystania w jakikolwiek sposób. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą wyłącznie daty i godziny, do której się odnoszą, a JP Morgan nie zobowiązuje się do ich aktualizacji.

   JP Morgan może mieć pozycje (długie lub krótkie), przeprowadzać transakcje lub wprowadzać rynki na papiery wartościowe lub instrumenty finansowe wymienione w niniejszym dokumencie (lub powiązane instrumenty), udzielać porad lub udzielać pożyczek lub uczestniczyć w gwarantowaniu lub restrukturyzacji zobowiązań prawnych podmioty wymienione w niniejszym dokumencie. Personel sprzedaży i handlu, który przygotował ten materiał, może otrzymać wynagrodzenie częściowo w oparciu o działalność handlową. Ponadto pracownicy działu sprzedaży i handlu mogli działać na podstawie tych materiałów w imieniu JP Morgan lub, jeśli jest to dozwolone, na ich kontach osobistych. W związku z tym niniejszy materiał nie powinien być traktowany jako obiektywny lub niezależny od interesów firmy JP Morgan i jej personelu, które to interesy mogą kolidować z interesami użytkownika.

   Papiery wartościowe, instrumenty finansowe lub strategie wymienione w niniejszym dokumencie mogą nie być dostępne we wszystkich jurysdykcjach lub dla wszystkich klientów. Klienci powinni kontaktować się ze swoimi sprzedawcami pod adresem i przeprowadzać transakcje za pośrednictwem podmiotu JP Morgan posiadającego odpowiednią licencję w ich macierzystej jurysdykcji, chyba że obowiązujące prawo zezwala inaczej.

   Nazwy produktów, nazwy firm i logo wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy