Co to jest SWIFT?

17 lutego 2021
Category: Każdym Razem

Śledzenie przepływu pieniędzy na arenie międzynarodowej z banku do banku dzięki systemowi przesyłania wiadomości SWIFT

SWIFT, czyli Towarzystwo Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej, jest największym na świecie systemem elektronicznego przesyłania informacji o płatnościach, umożliwiającym wymianę ponad 6 bilionów dolarów dziennie, według szacunków z 2012 roku.

Chociaż zostaje wrzucony do elektronicznych systemów transferu środków, sam nie wykonuje żadnego transferu środków. W rzeczywistości nawet nie dotyka pieniędzy. (Chociaż, jak rozpakujemy w części 2 tej serii – na temat ogromnego hackowania Bangladeszu – przynosi ruch pieniędzy.)

W swej istocie SWIFT jest po prostu systemem przesyłania wiadomości między bankami. Dostarcza ustandaryzowanego języka używanego przez instytucje do przekazywania sobie instrukcji dotyczących płatności i innych informacji.

Komunikaty SWIFT są programowane w języku znanym jako FIN. Przykład języka FIN pokazano po prawej stronie.

Początki SWIFT pokazują, jak pomimo napięć konkurencyjne podmioty – i interesy – łączyły się w przeszłości, aby rozwiązywać wspólne problemy; w tym przypadku problemy z płatnościami międzybankowymi.

Krótka historia SWIFTPrzed SWIFT był Telex. Warto zacząć od tego, ponieważ system SWIFT zamiast być tworzony od zera, jest zakorzeniony w jakimś precedensie.

Teleks – lub wymiana Teleprinter, jeśli nabieramy formalności – była (i jest) jednym z oryginalnych sposobów przesyłania danych opracowanych podczas II wojny światowej. Chociaż jego korzenie sięgały wojska, szybko został przyjęty przez instytucje finansowe do ich systemów do komunikacji międzynarodowej.

W latach 70. Telex zestarzał się: był bezsprzecznie wolny (przesyłał bajty na sekundę), brakowało mu standardów formatowania (ograniczających możliwość automatyzacji) i nie był tak bezpieczny, jak wymagały tego ewoluujące zagrożenia (w końcu stał się w zasadzie katalog obsługiwany przez sieci telefoniczne).

Mniej więcej w tym samym czasie zaczęły powstawać krajowe systemy elektronicznego transferu środków, kierując się chęcią wyeliminowania papieru z procesu płatności. (Wyobraź sobie: dążenie do rezygnacji z papieru to proces, który ukształtował się w latach 60.)

Różnica polega oczywiście na tym, że EFT faktycznie przenoszą pieniądze. Ale często używali wiadomości Telex, aby uzyskać informacje o tym, co musi się wydarzyć – co sprawiało, że problemy z Telex były tym bardziej widoczne.

Tak więc w 1973 roku, po kilku badaniach i wielu rozmowach, grupa banków ustanowiła SWIFT jako specjalistyczną alternatywę dla Telexu. Wybrali Brukselę na siedzibę spółdzielni – najwyraźniej wybór Nowego Jorku lub Londynu byłby zbyt polityczny.

Zanim SWIFT pojawił się trzy lata później, obejmował platformę komunikacyjną, system komputerowy do sprawdzania i kierowania wiadomości oraz zestaw standardów wiadomości. Połączono ponad 500 instytucji z 22 krajów.

Obecnie ponad 11 000 instytucji w ponad 200 krajach jest podłączonych do SWIFT. Tylko w 2015 roku przez sieć wysłano 6,1 miliarda komunikatów FIN.

Jak działa SWIFTSWIFT korzysta z systemu kodów, aby szczegółowo określić, skąd pochodzi przelew, dokąd zmierza i jak się tam dostanie. Te ciągi alfanumerycznych identyfikatorów obejmują kod instytucji, kod kraju, kod lokalizacji i kod oddziału. W ten sposób nie różni się od systemu numerów routingu w USA.

Warto powtórzyć, że ponieważ SWIFT tak naprawdę nie wysyła pieniędzy, instytucje korzystające z sieci również potrzebują relacji bankowej do przenoszenia środków.

Każda instytucja finansowa będzie miała w siedzibie dedykowany interfejs SWIFT (innymi słowy terminal komputerowy). Większość banków konfiguruje swoje systemy SWIFT w taki sposób, aby były odizolowane od reszty swoich sieci. (Chociaż, znowu, jak omówimy później, nie wszyscy.)

Użytkownicy mogą logować się do tych terminali, aby ręcznie wprowadzać wiadomości. Wiadomości mogą być również generowane automatycznie przez system komputerowy instytucji i przekazywane do terminala. Terminal następnie wysyła komunikat SWIFT do regionalnych procesorów w kraju nadawcy. Terminale łączą się z procesorami tylko za pośrednictwem linii dzierżawionej, połączenia telefonicznego lub publicznej sieci danych. C24 ma doskonały przegląd tego, jak wszystko tutaj działa.

Stamtąd regionalny procesor sprawdza, przechowuje i przekazuje dane do swojego centrum operacyjnego, które przekazuje wiadomość do procesora w kraju odbiorcy. Ten procesor dostarcza wiadomość do terminala odbiorcy, a następnie wysyła potwierdzenie. Urzędnicy w odpowiednich instytucjach finansowych mają je kontrolować, aby zapobiegać oszustwom.

Przenoszenie pieniędzyW rzeczywistości przesyłanie środków za granicę to sprawa banku.

Powiedzmy, że dwóch klientów tego samego banku znajduje się w dwóch różnych krajach i chce przelać środki. Klient w kraju A poprosi bank o przekazanie środków klientowi w kraju B. Oddział A poinformuje następnie swojego odpowiednika, co ma zrobić za pośrednictwem SWIFT. Następnie przeleje fundusze i dokona wymaganych zapisów księgowych w swoim systemie księgowym. Otóż ​​to.

Ale zwykle jest to bardziej skomplikowane i często obejmuje więcej instytucji finansowych.

Na przykład, jeśli jedna instytucja finansowa nie ma nawet oddziału w kraju beneficjenta, może potrzebować pętli innych instytucji – w tym kontekście zwanych bankami korespondentami – w celu zakończenia transakcji. Jeśli oba banki (dogodnie!) Utrzymują rachunki w trzeciej instytucji, mogą wykorzystać ten bank do przyspieszenia sprawy. Identyfikują związek, wysyłają bezpieczną wiadomość przez SWIFT między bankami i wykonują przelew książki.

Aby uzyskać więcej informacji, Faisal Khan ma doskonały podział.

Zarabiać pieniądzeSWIFT nie świadczy tych usług za darmo – spółdzielnia zarabia na jednorazowych konfiguracjach, opłatach za usługi i sprzęt, konsultingach i obniża koszty za każdym razem, gdy wysyłana jest wiadomość (jej największe źródło przychodów) oraz inne strumienie. Publikuje swoje roczne przeglądy i dane finansowe na swojej stronie internetowej.

Powiązane artykuły

Zasada NACHA 2021: co to oznacza dla Twojej firmy?

Firmy, które pobierają środki za pośrednictwem sieci ACH, będą wkrótce musiały zweryfikować rachunki bankowe klientów. Dowiedz się, jak możesz wdrożyć rozwiązanie.

Plan działania na rzecz bezproblemowych płatności transgranicznychKażdego roku na całym świecie wysyłane są biliony dolarów, ale proces ten pozostaje kosztowny i powolny. Dowiedz się, jak nowa technologia może usprawnić te płatności.

Czy jesteś platformą lub rynkiem?Wraz z rozwojem i ewolucją firmy Twoja decyzja będzie miała szeroki wpływ na tożsamość marki, strategię rozwoju, ekspansję międzynarodową i płatności.

Powiązane artykuły

Budowanie infrastruktury płatności mobilnych: 3 kluczowe wnioski

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy