Jak zapłacić za studia prawnicze

Jak zapłacić za studia prawnicze
16 października 2020
Category: Naszych Partnerów

Skorzystaj z federalnych pożyczek studenckich przed pożyczkami prywatnymi, aby opłacić szkołę prawniczą, jeśli bezpłatna pomoc finansowa nie pokryje twoich kosztów.

Wiele lub wszystkie przedstawione tutaj produkty pochodzą od naszych partnerów, którzy nam wynagradzają. Może to mieć wpływ na to, o jakich produktach piszemy oraz gdzie i jak produkt pojawia się na stronie. Nie ma to jednak wpływu na nasze oceny. Nasze opinie są naszymi własnymi.

Jeśli planujesz pójść na studia prawnicze, zaplanuj zadłużenie: 75% studentów prawa zaciąga pożyczki studenckie, zgodnie z organizacją non-profit Law School Transparency.

Pożyczki na studia prawnicze mogą być konieczne, ale pierwszym wyborem powinna być pomoc finansowa, której nie musisz spłacać. Oto dostępne rodzaje pomocy na opłacenie studiów prawniczych i sposoby ich otrzymania.

Pomoc finansowa w szkole prawniczej, której nie spłacasz

Według Law School Admission Council, z czesnym, opłatami i kosztami utrzymania, ukończenie szkoły prawniczej może kosztować ponad 150000 USD. Aby zminimalizować te koszty, wyczerp pomoc finansową, której nie musisz spłacać:

Stypendia i granty

Większość stypendiów i dotacji dla szkół prawniczych pochodzi od samych szkół i opiera się na zasługach wnioskodawcy, np. Wynikach LSAT. Ale szkoły mogą również oferować nagrody osobom o różnym pochodzeniu, takim jak mniejszości rasowe i uczniowie LGBTQ.

Prywatne stypendia – na przykład od kancelarii prawnych, izb adwokackich i organizacji społecznych – mogą być dostępne dla niedoreprezentowanych grup lub studentów studiujących określone rodzaje prawa. Biuro pomocy finansowej Twojej szkoły jest najlepszym źródłem informacji o wszystkich nagrodach.

Studenci prawa mogą zarabiać federalne pieniądze na naukę, pracując w niepełnym wymiarze godzin. Ponieważ musisz zarabiać pieniądze na naukę, nie możesz ich przeznaczyć na płatne z góry czesne. Jednak praca związana z nauką może pomóc w pokryciu kosztów utrzymania bez zadłużania się – jeśli potrafisz zrównoważyć pracę i studia.

Ponieważ szkoła prawnicza wymaga dużego skupienia, szkoły prawnicze zwykle nie oferują pracy studentom pierwszego roku. W przypadku studentów drugiego i trzeciego roku szkoły prawnicze często ograniczają zatrudnienie na studiach do 20 godzin tygodniowo. Fundusze na naukę również nie są dostępne w każdej szkole.

Wojskowa pomoc finansowa

Wojsko może opłacić studia prawnicze na kilka sposobów:

Jeśli skończyłeś swoją usługę. Szkoły prawnicze, które uczestniczą w programie Yellow Ribbon, zapewniają dodatkowe fundusze dla weteranów lub ich dzieci, które kwalifikują się do świadczeń po 11 września. Departament ds. Weteranów odpowiada wpłatom tych szkół, potencjalnie umożliwiając uczestnictwo za ułamek ceny.

Jeśli nadal jesteś w służbie czynnej. Około dwóch tuzinów oficerów czynnej służby jest przyjmowanych każdego roku do programu finansowanej edukacji prawnej (FLEP). Uczestnicy programu zgadzają się służyć przez wiele lat jako prawnicy wojskowi w zamian za czesne i koszty utrzymania w wybranej przez studenta szkole prawniczej.

Pożyczki studenckie na studia prawnicze

Większość studentów prawa zwraca się do pożyczek studenckich i możesz wybrać pożyczki federalne lub prywatne na opłacenie szkoły. Według National Center for Education Statistics, absolwenci prawa, którzy są absolwentami zadłużenia średnio 145 000 dolarów, więc pożyczaj mądrze.

Najpierw zaciągnij federalne pożyczki bezpośrednie. Mają one niższe oprocentowanie niż inni studenci prawa pożyczek federalnych, do których mogą się kwalifikować. Studenci prawa mogą pożyczyć do 20 500 USD rocznie w postaci niesubsydiowanych pożyczek i nie więcej niż 138 500 USD ogółem w postaci subsydiowanych i niesubsydiowanych pożyczek (w tym pożyczek licencjackich).

Pokryj pozostałe koszty pożyczkami federalnymi PLUS. Po osiągnięciu rocznego lub całkowitego maksymalnego zadłużenia niespłacanych pożyczek, przejdź do pożyczek PLUS dla absolwentów. Możesz pożyczyć kwotę do wysokości pozostałego kosztu uczęszczania do szkoły prawniczej, pomniejszonej o inną otrzymaną pomoc.

Prywatni pożyczkodawcy mogą reklamować niższe stawki i oferować oszczędności na opłatach, zwłaszcza w porównaniu z pożyczkami PLUS. Jednak pożyczkom prywatnym brakuje programów, takich jak spłata uzależniona od dochodów i wybaczanie pożyczek publicznych, które zapewniają bezpieczeństwo finansowe.

Jeśli Twoja ścieżka studiów podyplomowych prowadzi do sektora prywatnego i wysokich zarobków – jak na przykład dołączenie do dużej firmy prawniczej – możesz refinansować swoje pożyczki, aby zaoszczędzić pieniądze.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy