Kiedy należy dokonać pierwszej spłaty kredytu hipotecznego po zamknięciu?

17 lutego 2021
Category: Jesteś Winien

Jak wybrać datę zakończenia

Struktura spłaty kredytu hipotecznego różni się od sposobu, w jaki zwykłeś płacić za mieszkanie. W przypadku wynajmu płacisz czynsz za nadchodzący miesiąc na początku miesiąca – płacąc z góry za czas, w którym będziesz tam mieszkać. Spłata kredytu hipotecznego działa inaczej, ponieważ spłacasz dług z dołu. Kredyt jest ustanawiany w momencie zamknięcia. W tym momencie rozpoczyna się zegar spłaty, który zwykle opiera się na okresie 15 lub 30 lat.

Jak wygląda proces zamykania kredytów hipotecznych?

Ugoda, zwana również „zamknięciem domu, obejmuje podpisanie różnych dokumentów prawnych i finansowych, które nakładają na Twoje nazwisko prawo własności i odpowiedzialność za finansowanie domu. Pożyczkę domową zamykasz, podpisując dokumenty pożyczkodawcy, w tym notę ​​i akt powierniczy lub dokument hipoteczny, oraz wpłacając wymaganą zaliczkę i opłaty za zamknięcie. Od dnia podpisania umowy do końca miesiąca jesteś winien odsetki od kredytu hipotecznego. Jeśli własność zostanie oficjalnie przeniesiona w dniu innym niż dzień podpisania, pożyczkodawca i posiadacz depozytu zwykle korygują dane, aby nie płacić za czas opóźnienia między podpisaniem a zarejestrowaniem tytułu własności.

Zaległości płatnicze, okresy karencji i kary

Spłata zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego lub zaległości w spłacie kredytu hipotecznego jest wymagalna co najmniej miesiąc po zamknięciu. Pożyczkodawca pobiera przedpłacone odsetki od kredytu hipotecznego za miesiąc zamknięcia, co skutkuje naliczeniem odsetek za pierwszy pełny miesiąc, w którym jesteś właścicielem domu, do zapłaty w następnym miesiącu. Większość spłat kredytu hipotecznego jest zwykle wymagalna pierwszego dnia miesiąca, ale pożyczkodawcy udzielają około 10-14-dniowego okresu karencji przed naliczeniem kar za zwłokę. Twoje dokumenty zamknięcia zawierają szczegółowe informacje dotyczące terminu płatności, okresu karencji, opłat za zwłokę oraz kwot należnych w momencie zamknięcia.

Obliczanie odsetek od kredytu hipotecznego za pierwszą spłatę kredytu hipotecznego po zamknięciu

Aby oszacować kwotę przedpłaconych odsetek od kredytu hipotecznego, które jesteś winien w momencie zamknięcia, zacznij od daty podpisania ostatecznych dokumentów kredytowych. Musisz pomnożyć spłatę samych odsetek pożyczki przez liczbę dni pozostałych do końca miesiąca następującego po tej dacie. Na przykład, jeśli masz zamknięcie stycznia – okres 31 dni – i zamknięcie 15 dnia, jesteś winien 16 dni odsetek. Aby określić dzienną kwotę tylko do oprocentowania, pomnóż kwotę pożyczki przez stopę procentową wyrażoną jako ułamek dziesiętny, a następnie podziel przez 12. Na przykład pożyczka w wysokości 150 000 USD na 6 procent, czyli 0,06, równa się 9000 USD, które po podzieleniu przez 12 , powoduje miesięczną płatność wyłącznie z tytułu odsetek w wysokości 750 USD. Następnie dzielisz 750 USD przez 31 dni, aby otrzymać należne dzienne odsetki – około 24,19 USD. Pomnóż tę liczbę przez 16, aby uzyskać łączne odsetki należne w momencie zamknięcia – około 387,04 USD.

Po zamknięciu domu, kiedy należy zapłacić pierwszą płatność?

Twoja pierwsza płatność obejmowała miesiąc zamknięcia i „pomijasz miesiąc przed pierwszą płatnością. Chociaż ostatecznie płacisz za pierwszy miesiąc posiadania domu, pomijasz przekazywanie płatności w tym pierwszym miesiącu do następnego. Na przykład zamknięcie w styczniu oznacza, że ​​pomijasz luty i jesteś winien pierwszą płatność 1 marca. W takim przypadku wysłanie płatności pocztą pod koniec lutego pomaga zapewnić, że płatność dotrze do pierwszego lub wkrótce później, ale okres karencji pożyczkodawcy wynosi zazwyczaj wystarczająco dużo czasu, aby płatność dotarła przed terminem opóźnienia płatności, jeśli została wysłana pierwszego dnia miesiąca lub wkrótce po nim.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy