Korzyści z inwestowania w Walmart

17 lutego 2021
Category: Całym Świecie

Walmart (WMT) to międzynarodowa korporacja detaliczna z siedzibą w USA, która działa jako sieć sklepów dyskontowych i sieć hurtowni. Firma posiada ponad 11500 lokalizacji na całym świecie i jest największą firmą na świecie pod względem przychodów. Ponadto Walmart jest największym prywatnym pracodawcą na świecie, zatrudniającym ponad 2,2 miliona pracowników.

Walmart poczynił inwestycje w swoich pracowników, takie jak zwiększenie płac i oferowanie świadczeń partnerom tej samej płci. Spółka jest atrakcyjną inwestycją dla inwestorów, ponieważ w ciągu ostatnich kilku lat osiągnęła lepsze wyniki niż indeks S&P 500. Oto cztery najważniejsze korzyści płynące z inwestowania w Walmart w 2020 r. Dla inwestorów na płocie.

Kluczowe wnioski
 • Skoncentrowana ekspansja Walmart na rynki wschodzące zapewnia inwestorom pewną stabilność w miarę zwiększania międzynarodowego portfela, wspierając znaną firmę na tych nowszych rynkach azjatyckich.
 • Inwestycje technologiczne dokonane przez Walmart pozwalają firmie zachować aktualność i rentowność pomimo zwiększonej konkurencji ze strony sprzedawców internetowych.Ponowne inwestowanie w spółkę, a także oddawanie udziałowcom poprzez zwiększanie dywidend stanowi mocny przekaz dotyczący kondycji firmy.Oczekiwana średnia roczna stopa wzrostu na poziomie 5,6% w ciągu następnych pięciu lat w połączeniu z historią dywidend zwiększającą się z roku na rok od 1974 roku sprawia, że ​​Walmart jest inteligentną inwestycją.Stabilność i nazwa marki

  W przypadku Walmart dobrze wiadomo, co zyska inwestor z perspektywy operacyjnej. Firma jest gigantem handlu detalicznego i nadal pozostaje największą firmą na świecie pod względem sprzedaży. Ponadto od ponad 20 lat systematycznie zwiększa przychody, zysk i zysk na akcję (EPS).

  Oczekuje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat Walmart będzie rosnąć w średniorocznym tempie 5,6%. Pomijając cenę akcji, ze względu na te prognozy i wyniki w przeszłości Walmart pozostaje stabilną spółką, którą należy postrzegać jako długoterminową inwestycję blue chip.

  Około 75% kierowników sklepów Walmart zaczynało swoją karierę jako pracownicy zatrudnieni na godziny w firmie. To pokazuje, że firma koncentruje się na zatrzymywaniu talentów poprzez inwestowanie w rozwój pracowników, a także rozwój firmy.

  Dywidendy i reinwestycje

  Dla inwestorów Walmart wykonał świetną robotę, zarządzając rosnącym zyskiem, stosując inteligentną strategię reinwestycji i zwracając się akcjonariuszom. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy firma ponownie zainwestowała ponad 10 miliardów dolarów w wydatki kapitałowe (CAPEX), wypłaciła ponad 6 miliardów dolarów dywidend i odkupiła ponad 4 miliardy dolarów w akcje.

  Walmart ma doświadczenie w zwiększaniu corocznej dywidendy, odkąd zaczął wypłacać dywidendę w 1974 roku, a jej stopa dywidendy wynosi około 1,7%. Walmart korzysta z prawie 15 miliardów dolarów w gotówce i krótkoterminowych inwestycjach, zapewniając firmie dodatkowe możliwości reinwestowania i zwrotu kapitału akcjonariuszom. To wszystko są dobre znaki, że niezależnie od aktualnych wyników akcji Walmart powinien nadal rosnąć i zwiększać wartość dla akcjonariuszy poprzez zyski kapitałowe i wypłaty dywidend.

  Skoncentrowany wysiłek na ciągłej innowacji

  Chociaż firma jest gigantem w handlu detalicznym, wykonała również godną podziwu pracę, zapewniając, że nie działa wolno. Walmart poczynił postępy we wprowadzeniu nowych technologii, takich jak aplikacja „skanuj i idź dla systemów iOS i Android.

  Aplikacja „skanuj i idź została zaprojektowana, aby zaoferować klientom bardziej efektywny sposób robienia zakupów, a także sprawić, że codzienne operacje Walmart będą bardziej wydajne. Ponadto firma inwestuje w handel elektroniczny, aby odeprzeć konkurencję ze strony Amazon i eBay. Testuje również nowe strategie handlu elektronicznego, takie jak szafki do odbioru zamówień online.

  Globalna dywersyfikacja

  W ciągu ostatniej dekady rynki wschodzące szybko się rozwijały. Gospodarki południowo-azjatyckie potroiły swoją produkcję od 2000 r., A gospodarki wschodnioazjatyckie wzrosły z 3,3 bln USD w 2000 r. Do 11,2 bln USD w 2010 r. Ekspansja na te wschodzące rynki nie tylko pozwala firmie osiągnąć wzrost, ale także umożliwia dywersyfikację w obliczu spowolnienia gospodarczego.

  Ze względu na te czynniki Walmart dołożył starań, aby kontynuować swoją globalną ekspansję. Inwestując w spółkę, można zrealizować rosnące międzynarodowe przychody i zyski oraz własne akcje, które nie zostaną tak mocno dotknięte przez globalną recesję.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy