Obciążenia i kredyty (wyjaśnienie)

17 lutego 2021
Category: Mogą Zostać

Wprowadzenie do debetów i kredytów

Czy wiedziałeś? Dołączając do PRO Plus możesz zdobyć nasz Certyfikat osiągnięć w zakresie obciążeń i kredytów . Aby pomóc Ci opanować ten temat i zdobyć certyfikat, otrzymasz także dożywotni dostęp do naszych materiałów dotyczących debetów i kredytów premium. Obejmują one nasz samouczek wizualny, fiszki, ściągawki, szybkie testy, szybki test z coachingiem i nie tylko.

Uwaga:pouaktualnieniu kontamożesz zdobyć dowolne lub wszystkie nasze Świadectwa osiągnięć w zakresie obciążeń i kredytów, zapisów korygujących, sprawozdań finansowych, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, kapitału obrotowego i płynności, uzgodnienia bankowego i rozliczania listy płacdo PRO Plus.

Co to są obciążenia i kredyty?Obciążenia i uznania to terminy używane przez księgowych i księgowych podczas rejestrowania transakcji w zapisach księgowych. Kwota w każdej transakcji musi być wpisana na jednym rachunku jako debet (lewa strona rachunku) a na innym koncie jako kredyt (prawa strona rachunku). Ten system podwójnego zapisu zapewnia dokładność zapisów księgowych i sprawozdań finansowych.

Pierwszym wyzwaniem jest zrozumienie, które konto będzie miało wpis debetowy, a które konto będzie miało wpis kredytowy. Zanim wyjaśnimy i zilustrujemy obciążenia i uznania w rachunkowości i księgowości, omówimy rachunki, na których obciążenia i uznania zostaną wprowadzone lub zaksięgowane.

Co to jest konto?

Aby zachować porządek w danych finansowych firmy, księgowi opracowali system, który sortuje transakcje do rekordów zwanychkontami. Po skonfigurowaniu systemu księgowego firmy identyfikuje się i wyszczególnia konta, na które najprawdopodobniej mają wpływ transakcje firmy. Ta lista jest nazywana firmowymplanem kont. W zależności od wielkości firmy i złożoności jej operacji biznesowych plan kont może zawierać od trzydziestu kont do tysięcy. Firma może elastycznie dostosowywać swój plan kont do swoich potrzeb.

W planie kont jako pierwsze wymienione są konta bilansowe, a następnie rachunki rachunku zysków i strat. Innymi słowy, konta są zorganizowane w planie kont w następujący sposób:

 • Majątek
 • ZadłużenieKapitał własny (akcjonariuszy)PrzychodylubdochódWydatkiZyskiStratyKsięgowość podwójnego zapisu

  Ponieważ każda transakcja biznesowa wpływana co najmniej dwakonta, nasz system księgowy jest znany jako systempodwójnego zapisu. (Aby wybrać odpowiednie konta, można skorzystać z zakładowego planu kont. Konta mogą zostać dodane do planu kont, jeśli nie można znaleźć odpowiedniego konta).

  Na przykład, gdy firma pożyczy 1000 USD z banku, transakcja wpłynie na firmowy rachunekgotówkowyi firmowyrachunekpłatniczy w postacibanknotów. Gdy firma spłaca pożyczkę bankową, w grę wchodzi również rachunek gotówkowy i rachunek płatnych obligacji.

  Jeśli firma kupuje materiały za gotówkę, wpłynie to na jej kontoDostawi konto gotówkowe. Jeśli firma dostarcza kupuje na kredyt, rachunki związane są akcesoria iAccounts Payable.

  Jeśli firma płaci czynsz za bieżący miesiącczynszi gotówka to dwa konta, których dotyczy. Jeśli firma świadczy usługę i daje klientowi 30 dni na dokonanie płatności, ma to wpływ na jej kontoprzychodów z usługirozrachunki z odbiorcami.

  Chociaż system jest określany jako podwójny zapis, transakcja może obejmować więcej niż dwa rachunki. Przykładem transakcji obejmującej trzy rachunki jest spłata pożyczki firmy do banku w wysokości 300 USD. Ta transakcja będzie obejmować następujące rachunki: gotówka, płatne weksle i koszty odsetek.

  (Jeśli używasz oprogramowania księgowego, możesz w rzeczywistości nie zauważyć, że ma to wpływ na dwa lub więcej kont ze względu na przyjazny dla użytkownika charakter tego oprogramowania. Załóżmy na przykład, że wypisujesz czek firmowy za pomocą oprogramowania księgowego. Twoje oprogramowanieautomatyczniezmniejsza twoje konto gotówkowe i wyświetla monit tylko oinnekonta, których to dotyczy.)

  Funkcja specjalna: przejrzyj to, czego się uczysz, rozwiązując trzy interaktywne krzyżówki poświęcone temu tematowi. Są całkowicie bezpłatne.

  Obciążenia i kredyty

  Po zidentyfikowaniu dwóch lub więcej kont zaangażowanych w transakcję biznesową należy obciążyć co najmniej jedno konto i zasilić co najmniej jedno konto.

  Obciążenie rachunku oznacza wprowadzenie kwoty po lewej stronie konta. Zasilenie konta oznacza wprowadzenie kwoty po prawej stronie konta.

  Oto wskazówkaDebetoznaczalewo

  Kredytoznaczaprawo

  Generalnie te typy kont sąpowiększaneo debet:

  Dividends (losuje)

  Expenses ssetsLOssès  Możesz pomyśleć oD – E – A – L, odwołując się do rachunków, które sąpowiększaneo debet.

  Generalnie do kredytupodwyższanesą następujące rodzaje kont :

  GNLPZ

  Income

  Revenues

  Liabilities

  Stockholders' (właściciela) akcji

  Możesz pomyśleć oG – I – R – L – S, przypominając sobie konta, które sąpowiększaneo kredyt.

  Abyzmniejszyćkonto, postępujesz odwrotnie niż w celu zwiększenia konta. Na przykład konto aktywów powiększane jest o debet. Dlatego jestpomniejszanao kredyt.

  Skrót od debetu to dr. a skrót oznaczający kredyt to cr.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy