Zasada 72

17 lutego 2021
Category: Możesz Użyć

Jaka jest reguła 72?

Definicja: Reguła 72 to matematyczny sposób oszacowania liczby lat potrzebnych, aby Twoje pieniądze podwoiły się wraz ze składanymi odsetkami. Innymi słowy, jest to uproszczona metoda obliczania, jak długo trzeba zainwestować pieniądze, aby podwoić się przy danej stopie procentowej.

Do czego służy reguła 72?

Inwestorzy często korzystają z tego obliczenia przy ocenie różnicy między podobnymi inwestycjami. Chcą, aby ich inwestycje rosły, więc mogą wykorzystać dochody, aby zainwestować w więcej możliwości w przyszłości. Pamiętaj, że nie muszą to być inwestorzy ani brokerzy z Wall Street.

Przeciętny Amerykanin może skorzystać z tej metody, aby oszacować, ile pieniędzy będą mieli na koncie emerytalnym lub ile będzie wart ich udział w funduszu inwestycyjnym za pięć lat. Reguła 72 obliczy, ile czasu zajmie podwojenie pieniędzy w inwestycji. Innymi słowy, jest to uproszczony, bardzo ograniczony kalkulator przyszłej wartości, który obliczy wartość Twojej inwestycji w przyszłości.

Ta formuła to świetny skrót, ponieważ równanie inwestycyjne pełnej długości dla składanych odsetek jest długie i skomplikowane. Możesz użyć tej prostej praktycznej zasady jako podstawowego oszacowania dla inwestycji. Oto jak to działa.

Formuła

Formuła reguła 72 obliczana jest poprzez pomnożenie stopy inwestycji przez liczbę zainwestowanych lat, przy iloczynu zawsze równym 72.

Stosując trochę algebry, możemy zmienić regułę równania 72, aby obliczyć liczbę lat potrzebną do podwojenia Twoich pieniędzy przy danej stopie procentowej składanej w skali roku.

Lub można to napisać w ten sposób, aby obliczyć roczną składaną stopę procentową wymaganą do podwojenia inwestycji w danym okresie.

Należy pamiętać, że zasada 72 definicji wymaga, aby odsetki były naliczane corocznie. Ta metoda nie będzie działać w przypadku inwestycji z odsetkami składanymi półrocznymi lub kwartalnymi. Jeśli chcesz użyć tej metody do uzyskania takich zwrotów z inwestycji, będziesz musiał ją zmodyfikować.

Spójrzmy na przykład.

Przykład

Oto przykładowa tabela przedstawiająca sposób działania reguły 72 kalkulatora. Jak widać, pierwsza kolumna przedstawia roczną stopę inwestycji, która zostanie skumulowana pod koniec każdego roku. Druga kolumna pokazuje liczbę lat potrzebnych do podwojenia wartości inwestycji. Trzecia kolumna to zawsze 72, ponieważ tak działa formuła. Stopa inwestycji pomnożona przez liczbę lat zawsze wynosi siedemdziesiąt dwa.

Załóżmy, że masz 10 000 USD na zainwestowanie w fundusz inwestycyjny i chcesz wiedzieć, ile czasu zajmie osiągnięcie 20 000 USD. Jesteś przekonany, że każdego roku możesz uzyskać średni zwrot w wysokości 8 procent. Patrząc na naszą tabelę powyżej, widzimy, że osiągnięcie celu 20 000 USD zajmie Twojej inwestycji około 9 lat.

Możemy również wykonać obliczenia odwrotne. Załóżmy, że masz 10000 USD i chcesz wiedzieć, jakiej rocznej stopy procentowej będziesz potrzebować, aby podwoić swoje pieniądze w ciągu 5 lat. Wracając do naszej tabeli, widzisz, że osiągnięcie celu 20 000 USD w ciągu 5 lat będzie wymagało stopy procentowej nieco ponad 14 procent.

Jak jest używana zasada 72?Oczywiście mogliśmy użyć równania do obliczenia każdego z tych przykładów, ale pomyślałem, że tabela będzie łatwiejsza. Możemy również skorzystać z kalkulatora przyszłej wartości lub rzeczywistego wzoru na przyszłą wartość, aby sprawdzić, czy te liczby są dokładne, ale nie musimy. Ta metoda działa. To świetny skrót, ponieważ pozwala łatwo oszacować wartość inwestycji w przyszłości bez szczegółów technicznych aktualnego równania wartości przyszłej. W zależności od oprocentowania prawdopodobnie możesz dokonać obliczeń w swojej głowie.

Należy pamiętać, że ta metoda nie uwzględnia innych przyszłych czynników, które mogą zniweczyć Twoje plany inwestycyjne. Na przykład stopy inflacji mogą zmieniać się w trakcie trwania inwestycji. Możesz jednak użyć reguły 72, aby obliczyć wpływ inflacji na Twoje pieniądze. Na przykład, jeśli stopa inflacji wzrośnie z 3% do 4%, Twoje pieniądze stracą połowę swojej wartości w ciągu 18 lat zamiast 24.

Możesz nawet porównać wzrost bieżących kosztów, takich jak czesne i wydatki medyczne, ze stopą procentową. To całkiem możliwe. Przetestuj to sam. Możesz go używać do wszelkiego rodzaju interesujących obliczeń przyszłych wartości.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy